9. ASIR ÂLİMLERİ

Esed Bin Amr (Kâdı Beclî Kufî)

Hanefî mezhebinde meşhûr fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebü’l-Müznir’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 188 veya 189 (m. 804) senesinde vefât etmiştir. İlmi İmâm-ı a’zamdan öğrendi. Onun yetiştirdiği yüzlerce âlim arasında ilk on âlimden biri de Esed bin Amr’dır. Hadîs ilminde de âlim olup, bu ilimdeki kıymeti husûsunda değişik değerlendirmeler yapılmıştır. Ahmed bin Hanbel, O’nun hadîs ilminde sika (güvenilir) olduğunu söylemiştir.

Esed bin Amr, hocası İmâm-ı a’zamın kitablarını ilk yazan âlimdir. İmâm-ı Ebû Yûsuf’dan sonra Hârûn Reşîd’in Bağdâd kadılığını, sonra da Vâsıf kadılığını yapmıştır. Hârûn Reşîd’in kızı ile evlenmişti. 188 (m. 803) senesinde Hârûn Reşîd ile beraber hacca gitmiştir.

1) El-A’lâm cild-1, sh. 298

2) Şezerât-üz-zeheb cild-1, sh. 326

3) Fevâid-ül-behiyye sh. 44

4) Mîzân-ül-i’tidâl cild-1, sh. 206

5) Târîh-i Bağdâd cild-7, sh. 16

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu